اولیای گرامی کلاس های تابستانی درس ریاضی از تاریخ ۹۷/۴/۴ تا ۹۷/۵/۲۴ ، از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ در شعبه یک برگزار میشود . 
پایه های سوم و چهارم :روزهای یکشنبه-سه شنبه 
پایه های پنجم و ششم  :روزهای دوشنبه - چهارشنبه 
با تشکر از همکاری شما