لطفاً هر چه سریعتر نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام سال تحصیلی 97-98 اقدام نمایید، در صورت عدم پرداخت با توجه به تکمیل ظرفیت کلاس ها، دانش آموزان ورودی جدید جایگزین خواهند گردید.

با تشکر

مدیریت دبستان