قابل توجه اولیای محترم پایه های اول و دوم دبستان باران اندیشه، جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر حبیب زاده «متخصص روانشناسی» با موضوع (راهبرد های ساده تشخیص ناهنجاری کودک و اصلاح آن) در روز دوشنبه 97/09/26 ساعت 16:30 در دبستان شعبه 1 برگزار می گردد.