با عرض سلام و احترام حضور اولیای گرامی. بدین وسیله به اطلاع می رسانیم جلسه معلم با اولیا جهت برنامه ریزی پایانی سال تحصیلی در پایه های اول و دوم روز یکشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 15/30 در شعبه دو باران اندیشه برگزار می گردد.
منتظر حضور سبزتان هستیم.