اطلاعیه مهم: قابل توجه اولیا دانش آموزان دبستان هوشمند باران اندیشه؛ به دلیل محدودیت ظرفیت، لطفا جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام تا پایان روز یکشنبه 93/03/16 در تمامی پایه های ابتدایی از طریق سایت دبستان و نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام در سال جدید با دفتر مدرسه هماهنگ نمایید.

قابل ذکر میباشد که در صورت عدم ثبت نام نهایی تا تاریخ ذکر شده، دانش آموزان ورودی جدید جایگزین خواهند شد.

همچنین حتما در نظرسنجی هوشمند در رابطه با مدرسه جهت ارتقا مدرسه و استفاده از نظرات اولیا و دانش آموزان شرکت نمایید.

 

 «فرم پیش ثبت نام»

 «فرم نظرسنجی هوشمند»

 

با تشکر - پیش دبستانی و دبستان هوشمند غیر دولتی دخترانه باران اندیشه